Multi-Family

1726 W Ashby PL

1726 W Ashby PL

 • Woodlawn Lake
 • |
 • San Antonio, TX 78201
 • SQFT:1,248

 • PRICE:$130,000

1522 CODY

1522 CODY

 • Government Hill
 • |
 • San Antonio, TX 78208-1808
 • SQFT:1,344

 • PRICE:$115,000

109 BLUE BONNET ST

109 BLUE BONNET ST

 • DIGNOWITY
 • |
 • San Antonio, TX 78202-2405
 • SQFT:2,332

 • PRICE:$108,900

931 POINSETTIA

931 POINSETTIA

 • I35 SO. TO E. HOUSTON (SA)
 • |
 • San Antonio, TX 78202-2637
 • SQFT:1,128

 • PRICE:$108,000

330 FERGUSON AVE

330 FERGUSON AVE

 • Denver Heights
 • |
 • San Antonio, TX 78203-2012
 • SQFT:928

 • PRICE:$104,000

1438 RIDGEWOOD CT

1438 RIDGEWOOD CT

 • LOS ANGELES HEIGHTS
 • |
 • San Antonio, TX 78201-4183
 • SQFT:2,416

 • PRICE:$97,000

319 FITE ALY

319 FITE ALY

 • ALAZAN APACHE COURTS
 • |
 • San Antonio, TX 78207
 • SQFT:679

 • PRICE:$95,000

233 ABSHIRE ST

233 ABSHIRE ST

 • N/A
 • |
 • San Antonio, TX 78237-2305
 • SQFT:1,064

 • PRICE:$44,870

239 ABSHIRE ST

239 ABSHIRE ST

 • N/A
 • |
 • San Antonio, TX 78237-2305
 • SQFT:990

 • PRICE:$41,480

235 ABSHIRE ST

235 ABSHIRE ST

 • N/A
 • |
 • San Antonio, TX 78237-2305
 • SQFT:732

 • PRICE:$38,390

237 ABSHIRE ST

237 ABSHIRE ST

 • N/A
 • |
 • San Antonio, TX 78237-2305
 • SQFT:778

 • PRICE:$23,640


X
To Search, Enter Any Term and Press Enter
X

Join Our


Newsletter